תיבת תצוגה שקופה מוארת עם מסך

תיבת תצוגה מוארת המאפשרת הצגת מוצר פיזי בתוכה והקרנת מידע לגביו על גבי מסך בפאה העליונה או הקדמית לחילופין.