מסכים שקופים הינם מסכי LCD בעלי שקיפות גבוהה ללא תאורה אחורית מובנית. התאורה האחורית מתקבלת מתוך תיבת התצוגה עליו המסך מותקן, דבר המאפשר למקם עצם פיזי בין התאורה האחורית לבין מסך ה- LCD ובכך להציג מידע לגביו.